Czym są wylewki anhydrytowe?

Zaprawa anhydrytowa wiąże bezskurczowo, więc nie ma konieczności wykorzystywania zbrojenia. Ma niezwykle odpowiednie parametry prowadzenia ciepła (1,4-1,8W/mK), co czyni go produktem zwłaszcza zalecanym do systemów ocieplania podłogowego. Zapewnia rezygnację ze szczelin pozornych oraz dylatacyjnych, co zapewnia szansę aktywnego ustawienia oklein podłogowych. Jest produktem ognioodpornym. Zaprawa […]

czytaj dalej

Kiedy stosuje się wylewki anhydrytowe?

Posadzki anhydrytowe to powszechne wyjście, jakie może być wykorzystywane zarówno w przemyśle budownictwa mieszkaniowego, jak również budownictwa zdatności powszechnej. We współzależności od wyselekcjonowanego poprzez nas typu okleiny zewnętrznej jastrychu i jej zastosowania posadzki wykorzystuje się jako jastrych grzejny czy jastrych bez ocieplania podłogowego.

czytaj dalej