Ogrzewanie podłogowe powoli staje się standardem w budownictwie. Jest to oczywisty kierunek rozwoju współczesnej architektury, gdyż to rozwiązanie pozwala jednocześnie zwiększyć komfort mieszkańców przy równoległym obniżeniu rachunków. Jednak, aby w pełni się cieszyć ogrzewaniem podłogowym konieczne jest wykonanie odpowiedniej wylewki.

Wybór odpowiedniego jastrychu

Zdecydowana większość ludzi zaczynających swoją przygodę z budownictwem nie zna terminu jastrych. Budowlańcy określają w ten sposób wylewki, czyli warstwę podkładu, którą nakłada się na strop.

Ogrzewanie podłogowe wymaga szczególnie starannego wykonania wylewek. Brak doświadczenia przy wykonywaniu tej operacji może skutkować znacznie mniejszą efektywnością ogrzewania podłogowego a nawet kosztownymi awariami.

Ogrzewanie podłogowe powoli staje się standardem w budownictwie

Jak działa ogrzewania podłogowe?

Rozmieszczenie rurek grzewczych w podłodze należy zaplanować w oparciu o rozkład pomieszczeń i układ okien. Dlatego ogrzewanie podłogowe musi być przemyślane na etapie pierwszych prac budowlanych, gdyż wszelkie zmiany rozkładu pokoi, umiejscowienia okien etc. mogą znaczącą obniżyć komfort korzystania z ogrzewania podłogowego.

Rurki grzewcze umieszcza się w wylewkach położonych na stropie, natomiast na wylewce należy wykonać jeszcze wykończenie, czyli ułożyć płytki, panele lub wykładziny.

Oznacza to, że jakakolwiek niedokładność w wykonaniu wylewek może obniżyć zdolność przewodzenia ciepła. Efektem może być niższa temperatura w domu oraz wyższe rachunki.

Co „szkodzi” ogrzewaniu podłogowemu?

Do czynników ujemnie wpływających na efektywność ogrzewania podłogowego należy zaliczyć:

  • nieprawidłowe, nieprzemyślane rozmieszczenie rurek grzewczych,
  • dobór nieodpowiedniej średnicy rurek grzewczych,
  • pustki, pęcherzyki powietrza w wylewkach (powietrze działa jak izolator powodując spadek efektywności przewodzenia ciepła),
  • wylewki, wykończenie podłóg o zbyt dużej grubości lub zbyt małej przewodności cieplnej.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Należy mieć na uwadze, że wylewki i wykończenie podłóg będą działały w roli "kaloryfera", a to oznacza, że wylewki czy wykończenie izolujące będzie utrudniało uzyskanie optymalnego efektu

Należy mieć na uwadze, że wylewki i wykończenie podłóg będą działały w roli „kaloryfera”, a to oznacza, że wylewki czy wykończenie izolujące będzie utrudniało uzyskanie optymalnego efektu. Istotna jest również bezwładność cieplna, czyli szybkość nagrzewania się podłóg.

Jednak równie ważna jest ochrona samych rurek grzewczych zarówno podczas prac budowlanych jak i podczas eksploatacji pomieszczeń. Obciążenie na stropie, które będzie się przenosiło na rurki może doprowadzić do niepotrzebnych uszkodzeń. W skrajnych przypadkach może dojść do zalania mieszkania. Dlatego też wylewki nie mogą być zbyt cienkie.

Rozważając odpowiednie wylewki na ogrzewanie podłogowe można wybierać pomiędzy następującymi produktami:

  • wylewka anhydrytowa,
  • wylewka betonowa (cementowa).

Najbardziej popularnym i odpowiednim rozwiązaniem jest zastosowanie wylewki anhydrytowej.