Posadzki anhydrytowe to powszechne wyjście, jakie może być wykorzystywane zarówno w przemyśle budownictwa mieszkaniowego, jak również budownictwa zdatności powszechnej. We współzależności od wyselekcjonowanego poprzez nas typu okleiny zewnętrznej jastrychu i jej zastosowania posadzki wykorzystuje się jako jastrych grzejny czy jastrych bez ocieplania podłogowego.

Posadzka anhydrytowa – co to jest?

Wylewki anhydrytowe Gliwice, to jeden spośród trzech głównych typów wylewek, jakie wykorzystywane są w budownictwie. Występują one na podstawie anhydrytu, więc sztucznego siarczanu wapnia, pełniącego rolę spoiwa. Co niezwykle istotne, podkład anhydrytowy – w przeciwieństwie do podkładów z betonu półsuchego produkowany jest w dokładnie monitorowanych warunkach. Tworzy się go w węzłach betoniarskich, natomiast cały mechanizm zarządzany jest komputerowo oraz kontrolowany – zapewnia to pewność, iż elementy wykorzystywane do zrobienia podkładu utrzymują stałe parametry i łączone są w odpowiednich proporcjach.

Wylewka anhydrytowa zalety

Pierwszą spośród nich jest dobre prowadzenie ciepła, więc jastrych sprawdzi się doskonale w miejscach, w jakich wykorzystano ocieplanie podłogowe. Produkt nie potrzebuje robienia długiego oraz drogiego zbrojenia, natomiast również wylewania specjalnych mas poziomujących. Ważny jest również czas suszenia materiału, jaki jest zdecydowanie krótszy, aniżeli w wypadku tradycyjnie wykorzystywanego cementu.

Wylewka anhydrytowa samopoziomująca – czy to dobra innowacja?

Wylewka anhydrytowa samopoziomująca jest w ostatnim czasie jeszcze bardziej znanym wyjściem. To nie jest natomiast przypadkowe. Owa wylewka jest odpowiedniejsza, jeżeli idzie o jej równomierność. Posiadane poprzez nią wartości gwarantują osiągnięcie gładkiej podłogi. Wylewka anhydrytowa nie nadaje się do wnętrz wilgotnych, takich jak garaż lub piwnica. Woda przechodząca pod wylewkę podnosi objętość, co doprowadza do uszkodzenia produktu. Niewątpliwie w łazience można wykorzystywać ową posadzkę, natomiast należy zadbać o dobry odpływ. Warunkiem robienia dalszych czynności jest całkowita gwarancję co do suchości podłogi.

Prace po wylaniu posadzki anhydrytowej

Po wylaniu posadzki samopoziomującej, należy zadbać o jej odpowiednią ochronę przed wymogami powietrznymi poprzez kolejne 48 godzin. Dotyczy to ciągów, wielkiego nasłonecznienia oraz małych temperatur. W tymże okresie nie należy również chodzić po wylewce ani niczego na niej ustawiać np. produktów budowlanych. Mechanizm suszenia mogą również zaburzyć nadmierne zabiegi np. nakładanie folii. Po trzech dniach od wylania posadzki, możemy przejść do czynności, jakie pozwalają na osiągnięcie żądanego stopnia wilgoci resztkowej jastrychu.