Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy – jak funkcjonuje i dlaczego jest wymagane?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy, zwane również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest formą ochrony finansowej, która chroni lekarzy przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z błędów medycznych lub niewłaściwego postępowania podczas wykonywania zawodu. Jest to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, który pokrywa szkody wyrządzone pacjentom przez lekarza i obejmuje zarówno […]

czytaj dalej